Vergi Dairesi Müdürü Kalkanlı; GİFA vergi kaçırdı

Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Özdemir Kalkanlı, cep telefonu mesajıyla başlayıp, bir gazetede yer alan, genelde Maliye Bakanlığı ile Gelir ve Vergi Dairesi’ni, özelde ise çalışanları isim vererek töhmet altında bırakan, rüşvet almaya çalışmakla suçlayan yazı ve ifadelerin, düşündürücü, yakışık almayan ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kalkanlı, yaptığı yazılı açıklamada, iddiaların kabul edilmez olduğunu vurgulayarak, ülkenin bir hukuk devleti olduğunu, her bireyin kendi hakkını bağımsız mahkemelere başvurarak aramasının mümkün olduğunu söyledi.

“YARGI SÜRECİ BAŞLATILDI”

Kalkanlı, “görev, yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde hiçbir baskı ve sindirme politikasına taviz vermeden yolumuza devam etme kararlılığı içerisinde bulunuyoruz. Maliye Bakanımız ve ismi geçen personelimiz bireysel haklarını koruma maksadı ile yargı sürecini başlatmıştır” dedi.

Tüm çalışanlar gibi, Gelir ve Vergi Dairesi çalışanlarının da özverili bir biçimde, yasa ve tüzüklere uygun şekilde görevlerini yerine getirmekle mükellef olduklarını ifade eden Kalkanlı, tarafsızlık ilkesi içerisinde, kamu yararını da gözeterek vatandaşlara hizmet ettiklerini kaydetti.
Gelir ve Vergi Dairesi Müdürü Kalkanlı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Bu hususta ve/veya herhangi bir hususta iddia ve ifadeleri güçlendirecek bilgi ve belgelerin tüm görev alanına giren ilgili kurumlarla paylaşılması bir vatandaşlık görevi olduğu gibi bizlerin de görevidir.”

“ÇOK MANİDAR”
Bu çerçevede iddia ve önerilerin “çamur at izi kalsın” yaklaşımıyla değil, tüm görev alanına giren ilgili kurumlarla paylaşılması esasından hareketle bunu beklemenin hak ve talepleri olduğunu vurgulayan Kalkanlı, bu tür ifadelerin zamanlamasının taraflarınca çok manidar bulunduğunu ve Yeni Bakış Ticaret Ltd. (Yeni Bakış Gazetesi) direktörü ile Gifa Holding Ltd. Direktörünün aynı kişi olduğunu kaydetti.
Kalkanlı, açıklamasında konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

“9 Nisan 2018 tarihinde yetkili muhasipleri aracılığıyla Gifa Holding Ltd.’in hisse devri ile ilgili olarak Gelir ve Vergi Dairesi’ne müracaatta bulunulmuştur.

Aynı gün Daire personeline Gifa Holding Ltd.’in yetkili muhasiplerinden hisse devri ile ilgili ihtiyaç duyulan belgeler talep edilmiştir.
Gifa Holding Ltd.’in yetkili muhasipleri istenen belgelerin bir kısmını 19 Nisan 2018 tarihinde, bir kısmını ise 24 Nisan 2018 tarihinde Gelir ve Vergi Dairesi’ne sunmuştur.

Buna rağmen, daha 23 Nisan 2018 tarihinde cep telefonlarına gönderilen kamuoyunu yanıltıcı, gerçeği yansıtmayan, iyi niyetten yoksun, kişisel olduğunu düşündüğümüz, suçlayıcı, mesajla personelimiz baskı altına alınmaya, adeta görevini yapması engellenmeye çalışılmıştır.

Gelir ve Vergi Dairesi’ne yetkili muhasipleri aracılığıyla sunulan belgeler üzerinden ve bahse konu hisselerin rayiç bedellerinin tespiti açısından inceleme yapılma çalışmalarında, önemli ölçüde vergi kaybına sebebiyet verildiği tespit edilmiştir.”
Kalkanlı, Gelir ve Vergi Dairesi’nin mevzuat çerçevesinde, görev, yetki ve sorumluluklarının bilincinde vergi kayıp ve kaçağını önlemede önemli görevleri bulunduğuna, bu yönde çalışmalarını her geçen gün artırarak devam ettirdiğine de dikkat çekti.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*